Van de voorzitter

Beste Voleemers,

Het is alweer even geleden, maar op 8 oktober hebben we de tweede Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Een meerderheid van de leden heeft besloten om niet in te stemmen met de jaarlijkse contributieverhoging. Zo zie je maar, in onze vereniging telt wel elke stem. Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van de bestuursleden Madelon Roskamp en Bert Noij. Dank voor jullie inzet voor de vereniging. Als bestuur zijn we blij dat Francis Kroeskamp nog een bestuurstermijn beschikbaar is, en dat de nieuwe bestuursleden Chris Jungerling (wedstrijdsecretariaat) en Jaap Luijf (recreanten) ons zijn komen versterken.

Als het over volleyballen gaat , is het weer een tijdje stil. Gelukkig kunnen nog wel wekelijks onze jeugdspelers trainen. Vanuit het bestuur zijn we bezig om te zoeken naar trainingsvormen, zodra een versoepeling van de maatregelen dit mogelijk maakt. Heb je ideeën, neem dan contact op met de TC (tc@voleem.nl ).

Uiteraard zullen we de noodzakelijke maatregelen nemen om veilig te kunnen volleyballen. Samen met Huis van Eemnes zijn we bezig om dit mogelijk te maken.

Ondanks dat we als vereniging fysiek niets gezamenlijk kunnen doen, zijn er volop teamacties geweest: mondkapjes van D2 en de veiling van D1. Wil je een virtuele teamactie doen of een online event voor de vereniging organiseren, neem contact op met het bestuur. We kunnen jullie helpen om het technisch te faciliteren.

En dan nog bedankt voor jullie bijdrage aan de Rabobank Clubsupport actie: jullie hebben Euro 359 bij elkaar geklikt!

Namens bestuur hopen we jullie weer snel te zien volleyballen in het HvE!

Vincent Perquin

(voorzitter)