Skip to content

Wedstrijdprotocol

Dit protocol geldt voor wedstrijden in de Nationale Competitie m.u.v. de Eredivisie en Topdivisie.
Indien er mini’s bij de wedstrijd betrokken zijn èn worden voorgesteld, wordt met het protocol twee minuten eerder begonnen.

 

Tijd

Beschrijving

Actie scheidsrechter

Actie van de teams

+ 18 min. vóór de start

Warming-up van de teams met of zonder bal.

 17 min. vóór de start

1e en 2e scheidsrechter controleren de hoogte en de ophanging van het net plus de positie van de antennes.

16 min. vóór de start

Toss voor de keuze van service en speelveld

De beide scheidsrechters melden zich bij de tellertafel.

Nadat de toss heeft plaatsgevonden, overtuigt de 1e scheidsrechter zich ervan dat de teller is geïnformeerd over het resultaat van de toss.

Voordat de aanvoerder en de beide coaches het wedstrijdformulier tekenen, controleert de 2e scheidsrechter of er Libero’s op het wedstrijdformulier zijn aangetekend.

Beide aanvoerders melden zich bij de tellertafel.

Na de toss, tekenen de aanvoerders en de beide coaches het wedstrijdformulier.

Deze leden van de teams gaan naar hun eigen bank.

15 min. vóór de start

Start inspelen aan het net

De 1e scheidsrechter fluit om de start van het inspelen aan het net aan te geven (5 min. minimum voor elk team of 10 min. samen).

Gedurende het inspelen aan het net controleren de scheidsrechters de wedstrijdballen, identificatie van de spelers met de Nevobo spelerskaarten enz.

De scheidsrechters geven de noodzakelijke instructie aan de lijnrechters.

Beide teams starten het inspelen aan het net als ze tegelijk inslaan.

5 min. vóór de start

Einde inspelen aan het net

De 1e scheidsrechter fluit voor het einde van het inspelen aan het net.

De spelers keren terug naar hun spelersbank aan het einde van het inspelen aan het net.

Als de spelers hun kleding moeten wisselen, moeten zij het speelveld verlaten en zonder of met een kleine vertraging terugkeren naar hun bank.

Alle spelers moeten hun officiële wedstrijdtenue dragen en op de bank zitten.

4 min. vóór de start

Opstellingsbriefjes

De 2e scheidsrechter moet ervoor zorgen dat hij van de beide coaches of aanvoerders een opstellingsbriefje krijg voor de teller.

De teller vult, aan de hand van het opstellingsbriefje, het wedstrijdformulier in.

De beide coaches of aanvoerders geven een opstellingsbriefje aan de 2e scheidsrechter of aan de teller.

1 min. vóór de start

De 1e scheidsrechter fluit en de  basis spelers komen via de zijlijn het veld in.

De 2e scheidsrechter controleert de beginopstelling aan de hand van het opstellingsbriefje. Hij vraagt aan de teller of hij ook de beginopstelling heeft gecontroleerd en klaar is om te beginnen.

De 2e scheidsrechter geeft daarna de wedstrijdbal aan degene die de eerste service gaat nemen.

De basis spelers komen via de zijlijn het veld in.

De 2e scheidsrechter geeft na controle van de beginopstelling eventueel de Libero toestemming om zijn plaats in te nemen.

0:0 start

De 2e scheidsrechter steekt zijn beide handen op naar de 1e scheidsrechter ten teken dat de beide teams klaar zijn voor de wedstrijd.

De 1e scheidsrechter fluit voor de eerste service van de wedstrijd op het aanvangstijdstip van de wedstrijd.

De basis spelers komen via de zijlijn het veld in.

De 2e scheidsrechter geeft na controle van de beginopstelling eventueel de Libero toestemming om zijn plaats in te nemen.

Gedurende de wedstrijd

Pauzes en wisselen van speelhelft

Teams

Aan het eind van elke set, stellen de zes spelers van elk team zich op de achterlijn op van hun eigen speelhelft. Op aangeven van de 1e scheidsrechter wisselen zij van speelhelft. Als de spelers de netpalen passeren, gaan zij direct naar hun spelersbank.

Teller

Op het moment van het laatste fluitsignaal door de 1e scheidsrechter van de laatste rally van de lopende set, moet de teller de stopwatch indrukken voor de pauze tussen de sets van drie minuten.

2’30

De 2e scheidsrechter fluit of de teller drukt op de zoemer.

Teams

Op aangeven van de 2e scheidsrechter gaan de zes spelers die genoteerd staan op het opstellingsbriefje direct naar hun speelhelft.

Scheidsrechters

De 2e scheidsrechter controleert of de spelers op het speelveld dezelfde zijn als op het opstellingsbriefje. De 2e scheidsrechter geeft eventueel daarna de Libero toestemming om zijn plaats in te nemen. De 2e scheidsrechter geeft de wedstrijdbal aan de serveerder.

3’00

De 1e scheidsrechter geeft d.m.v. een fluitsignaal toestemming voor de service.

Pauze tussen de 4e en beslissende 5e set

Teams

Aan het eind van de 4e set voor het begin van de beslissende 5e set, stellen de zes spelers van elk team zich op de achterlijn op van hun eigen speelhelft. Op aangeven van de 1e scheidsrechter, gaan de spelers direct naar hun spelersbank.