Skip to content

Ziek/geblesseerd of opzeggen?

Ziek/geblesseerd

Leden die om medische redenen gedurende een periode van minimaal 3 maanden niet kunnen deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden, komen in aanmerking voor restitutie van de over de inactieve periode verschuldigde contributie, onder aftrek van de reeds door de vereniging gemaakte kosten.

Een verzoek om in aanmerking te komen voor vrijstelling dient door/namens het lid schriftelijk bij de ledenadministratie te worden ingediend. De regeling gaat in op de datum van ontvangst van het schriftelijke verzoek, met een terugwerkende kracht van maximaal 1 maand.

Zo spoedig mogelijk na de hervatting van de trainingen en/of wedstrijden dient de ledenadministratie hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

Opzeggen

Het lidmaatschap kan per 1 januari of 1 juli worden beƫindigd. Hiertoe moet voor 1 december respectievelijk voor 1 juni schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie zijn opgezegd.