Informatie omtrent nieuwbouw Huis van Eemnes

Beste gebruikers,

Zoals jullie wellicht hebben vernomen vanuit de pers heeft de nieuwe coalitie in de gemeenteraad van Eemnes besloten een enquete te organiseren over het (nieuwbouwproject) Huis van Eemnes aan de Noordersingel. De stichting Huis van Eemnes en de Bibliotheek vinden het belangrijk dan u allen goed wordt geinformeerd over het Huis van Eemnes en willen het belang van het prachtige nieuwe gebouw nog eens onder uw aandacht brengen.

Daarom vinden jullie in de bijlage een flyer met belangrijke informatie welke deze week ook huis aan huis in Eemnes verspreid zal worden. Ook zijn als bijlagen toegevoegd het pleidooi van de Bibliotheek en Stichting Huis van Eemnes en de brief die door beide organisaties naar de raad is verzonden.

Het nieuwe gebouw biedt u als gebruiker meer mogelijkheden voor de toekomst op allerlei vlakken zoals bijvoorbeeld ruimte, uitstraling en samenwerking. Wij hebben van vele gebruikers al vernomen dat zij achter het mooie project Huis van Eemnes staan. Het is ook belangrijk dat de nieuwe coalitie dit weet!

U kunt dit doen als u via de enquete wordt benaderd om uw mening te geven, maar ook rechtstreeks aan de politieke partijen Dorpsbelang en PvdA via mail of andere sociale media. Ook kunt u maandag 28 mei s avonds naar de vergadering van de gemeenteraad komen om uw betrokkenheid en belang te tonen als de uitslag van de enquete wordt besproken. Die avond is bepalend of u als gebruiker straks in een weliswaar goed, maar oud gebouw blijft of over ruim een jaar in een modern gebouw met voorzieningen anno nu en toekomstbestendig!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van stichting Huis van Eemnes
Robert-Jan Vos

Flyer HvE
Pleidooi HvE
Reactie Bibliotheek en De Hilt