Nieuw trainingsschema dames en heren

Beste allemaal,

Er is een nieuw overzicht gemaakt van de trainingsverdeling bij de dames en bij de heren. Deze indeling loopt tot de winterstop.

Dit nieuwe trainingsschema gaat in met ingang van dinsdag 17 oktober 2017. Afwijken van het schema mag uiteraard, maar wel in overleg met de betreffende teams en trainers.

Met vriendelijke groeten, de TC

Klik hier voor het nieuwe trainingsschema

Huis van Eemnes

Groen licht voor bestemmingsplan, ontwerp en bouw
Op 3 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwbouwplan voor het Huis van Eemnes. Ook is de raad akkoord gegaan met de wijziging van het bestemmingsplan van de locatie tussen Tennisvereniging Eemnes en de brandweerkazerne aan de Noordersingel. Inmiddels is het proces voor de selectie van een aannemer met een architect in volle gang. De winnende combinatie mag het ontwerp maken volgens het Programma van Eisen, dat in samenwerking met de projectpartners (Stichting Huis van Eemnes en Bibliotheek Gooi en meer) is ontwikkeld.

Een verbindende missie en visie
Er is een missie en een visie vastgesteld en op basis daarvan een meerjarenontwikkelplan. Het Huis van Eemnes is de laagdrempelige ontmoetingsplek van, voor en door alle Eemnessers, waar iedereen welkom is voor het deelnemen en actief bijdragen aan georganiseerde en spontane activiteiten op gebied van educatie, sport, cultuur, recreatie, welzijn, informatie en participatie.

Om de doelstellingen uit de missie en de visie te bereiken is er meer nodig dan het "verplaatsen" van de activiteiten van De Hilt en van De Bibliotheek naar de nieuwe locatie aan de Noordersingel. Het vraagt aanpassing van beleid en organisatie. Het veranderingsproces wordt doorlopen aan de hand van het meerjarenontwikkelplan. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden rondom het opzetten van een "LeerWerkHuis", door in Huis van Eemnes projecten aan te bieden voor dagbesteding, arbeidsactivering en (maatschappelijke) stages. Verder bekijken we hoe we in de toekomst de rol en betekenis van vrijwilligers kunnen vergroten.

Selectie aannemer met architect
Na een eerste beoordelingsronde zijn vijf combinaties van aannemers en architecten geselecteerd. In de tweede ronde is deze partijen gevraagd een visie te geven op de architectuur (buiten- en binnenkant), duurzame installaties, energieopwekking en onderhoudsaspecten. Welke slimme, innovatieve oplossingen kunnen we toepassen om een goed functionerend en volledig elektrisch gebouw (er komt geen gasaansluiting) te verwezenlijken? Ook is gevraagd naar de wijze waarop zij het ontwerpproces organiseren; hoe worden de bibliotheek, de stichting Huis van Eemnes en de gemeente betrokken? Tot slot geven zij een begroting voor de totale jaarlijkse kosten. Begin oktober leveren de partijen hun aanbiedingen in. De winnende aanbieding is die met de beste prijskwaliteitverhouding. De winnaar werkt het ontwerp uit, bouwt het gebouw en is (deels) verantwoordelijk voor het onderhoud.

Inrichting en interieurontwerp
Het Huis van Eemnes krijgt een eigentijdse inrichting. Denk aan nieuwe sporttoestellen, een volledig  elektrische horecakeuken en presentatieapparatuur voor de zalen. Ook komt er een goed dekkend wifi-netwerk. Voor deze zaken worden gespecialiseerde leveranciers betrokken. Bijzondere aandacht zal er zijn voor de inrichting van het hart van het gebouw met daarin de horecavoorzieningen en de bibliotheek. Voor de inrichting wordt nu al een interieurarchitect gezocht. Deze krijgt de opdracht om, in samenwerking met de gebouwarchitect, een inspirerende ontmoetingsplek te ontwerpen, waarin iedere bezoeker zich thuis voelt.

Bestemmingsplan
De gemeenteraad heeft op 3 juli het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan is daarna ter inzage gelegd en belanghebbenden konden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er zijn twee beroepenschriften ingediend. Ook is er een verzoek om een voorlopige voorziening (kort geding) ingediend. In de projectplanning was al rekening gehouden met de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State.

 

Lees alles over het Huis van Eemnes in de nieuwsbrieven van de Gemeente Eemnes:
Nieuwsbrief 01 2016
Nieuwsbrief 02 2016
Nieuwsbrief 03 2017
Nieuwsbrief 04 2017
Nieuwsbrief 05 2017

De Grote Club Actie

Met meer inkomsten krijgen we meer mogelijkheden voor Voleem!

We hebben dit jaar gekozen voor twee doelen:

het 50-jarig jubileum in 2018 met activiteiten voor jong en oud!

meer geld ophalen dan vorig jaar!

Lees alles over de Grote Club Actie

Rabo club actie

Voleem doet dit jaar weer mee met de Rabo clubkasactie.

Leden (>18 jr) van de Rabo Eemland kunnen hun twee stemmen op Voleem uitbrengen. Stemmen jullie op Voleem?

Lees alles over het stemmen: Rabo clubkasactie

T-shirt verkoop

Er zijn nog T-shirts in verschillende maten en kleuren over van de actie tijdens Koningsdag; een leuk T-shirt voor de feestweek!

Wil je zo'n leuk T-shirt; stuur een PB op Facebook of een berichtje naar Nicole Majoor of Denise Hofman.

T-shirt kind Euro 10,-
T-shirt volwassenen Euro 15,-
Combi kind + volwassenen Euro 22,50

De opbrengst van de verkoop van de T-shirts is voor het jubileumfeest van Voleem!