Specifieke positie training voor de dames

Gisteren hebben we geinventariseerd of er interesse was onder de dames voor een uurtje specifieke positietraining. De reacties waren zeer positief.

De trainingen worden gegeven in de grote zaal voorafgaande aan de gewone training en zijn op:
- dinsdag 8 mei van 19.00-20.00 geven Simone (D1) en Ineke (D2) een training voor de midden-speelsters.
- dinsdag 15 mei van 19.00-20.00 geeft Simone een training specifiek voor de spelverdeelsters.
- dinsdag 22 mei van 19.00-20.00 geven Simone en Ineke een training voor de hoofdaanvallers.

Mocht je bij meer dan 1 training aanwezig willen zijn, dan is dat geen probleem. Aangezien we graag willen weten hoeveel personen er aanwezig zijn, vragen we jullie om door te geven per mail (tc@voleem.nl) of app als je mee komt doen.

Groetjes, Ineke

Informatie omtrent nieuwbouw Huis van Eemnes

Beste gebruikers,

Zoals jullie wellicht hebben vernomen vanuit de pers heeft de nieuwe coalitie in de gemeenteraad van Eemnes besloten een enquete te organiseren over het (nieuwbouwproject) Huis van Eemnes aan de Noordersingel. De stichting Huis van Eemnes en de Bibliotheek vinden het belangrijk dan u allen goed wordt geinformeerd over het Huis van Eemnes en willen het belang van het prachtige nieuwe gebouw nog eens onder uw aandacht brengen.

Daarom vinden jullie in de bijlage een flyer met belangrijke informatie welke deze week ook huis aan huis in Eemnes verspreid zal worden. Ook zijn als bijlagen toegevoegd het pleidooi van de Bibliotheek en Stichting Huis van Eemnes en de brief die door beide organisaties naar de raad is verzonden.

Het nieuwe gebouw biedt u als gebruiker meer mogelijkheden voor de toekomst op allerlei vlakken zoals bijvoorbeeld ruimte, uitstraling en samenwerking. Wij hebben van vele gebruikers al vernomen dat zij achter het mooie project Huis van Eemnes staan. Het is ook belangrijk dat de nieuwe coalitie dit weet!

U kunt dit doen als u via de enquete wordt benaderd om uw mening te geven, maar ook rechtstreeks aan de politieke partijen Dorpsbelang en PvdA via mail of andere sociale media. Ook kunt u maandag 28 mei s avonds naar de vergadering van de gemeenteraad komen om uw betrokkenheid en belang te tonen als de uitslag van de enquete wordt besproken. Die avond is bepalend of u als gebruiker straks in een weliswaar goed, maar oud gebouw blijft of over ruim een jaar in een modern gebouw met voorzieningen anno nu en toekomstbestendig!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van stichting Huis van Eemnes
Robert-Jan Vos

Flyer HvE
Pleidooi HvE
Reactie Bibliotheek en De Hilt

Trainingsschema dames tot einde seizoen

Tot het einde van het seizoen wordt er volgens dit schema getraind. Toch tegen/met een ander team trainen? Overleg met betreffende team en trainer.

Bij de heren wordt per week gekeken wat de opkomst is aangezien deze nogal wisselend is en er daardoor meer oefenpartijtjes gespeeld zullen worden.

Indeling trainingen damesteams tot einde seizoen

Voleem op Koningsdag 2018

Ook dit jaar was Voleem aanwezig op Koningsdag in Eemnes. Op een prachtige plek op de Wakkerendijk stonden wij met het 4 op een rij spel met daar tegenover een kraam waar wij shirts konden verkopen waarvan de opbrengst ingezet gaat worden voor ons 50 jarig jubileum feest!

Het 4 op een rij spel werd op deskundige wijze in elkaar gezet door vrijwilligers van Voleem, met dank aan de familie Wijntjes waar wij de onderdelen tijdelijk mochten opslaan. Ruim 25 kandidaten zijn 1 tot 3 maal met de gouden koets de uitdaging aan gegaan om zoveel mogelijk rode of blauwe cirkels op een rij te krijgen.

De shirt verkoop is prima gegaan, het weer werkte mee en van jong tot oud wilde wel een dergelijk mooi shirt! Mocht je onze kraam gemist hebben, stuur een mailtje naar jeugd@voleem.nl en we helpen je graag verder!

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die geholpen hebben om deze Koningsdag voor Voleem tot een succes te maken!

Bert, Geurt en Ton nemen afscheid & Eindfeest seizoen 2017/2018

Na jarenlang actief verbonden te zijn geweest met Voleem, nemen Bert, Geurt en Ton na het seizoen 2017 / 2018 afscheid als volleybalspelers en coach. Ter gelegenheid hiervan heeft heren 1 deze trouwe leden uitgenodigd om als gastspeler en gastcoach mee te doen met de wedstrijd op 21 april.

Drumband MCC uit Laren is gekomen en heeft een muzikaal intermezzo gegeven. Tijdens de wedstrijd van heren 1 heeft Geurt de beide gastspelers op het juiste moment ingezet en speelden Bert en Ton mee onder luide aanmoedigingen van alle toeschouwers op de tribune. Na afloop was er applaus van de toeschouwer en een bloemetje van het bestuur en toen natuurlijk even napraten in de kantine onder het genot van een pilsje.

Op zaterdag 21 april waren de laatste competitie wedstrijden van het seizoen en voor deze avond hebben Denise en Martin een DJ uitgenodigd die met een grote verzameling platen kwam. Uit al deze LPs en Singles konden wij kiezen welke muziek gedraaid werd. Er werden vele herinneringen opgehaald aan de hand van de muziek en heerlijk gedanst op de dansvloer.

Een gezellige avond, met dank aan De Hilt voor de bijdrage aan deze avond! Denise en Martin, dank voor de organisatie! Kijk voor fotos van deze evenementen in het besloten deel van de website.