Eindtoernooi seizoen 2017-2018

Op dinsdagavond 29 mei 2018 werd het jaarlijkse eindtoernooi gehouden voor de A jeugd, senioren en recreanten in de hal van De Hilt. De toernooicommissie had weer een fraaie serie team namen verzonnen: het waren allemaal namen van landen die niet meedoen met de WK.

De stemming was goed en ondanks de warmte werd er een leuk spelletje volleybal gespeeld en was er voldoende tijd voor een drankje aan de bar.

De Top 3 is uiteindelijk geworden:
1e Chili
2e Italie
3e Ierland 

Toernooi commissie, hartelijk dank voor de organisatie van een gezellige sportieve avond en voor iedereen een fijne zomervakantie!

Nieuwsbrief Huis van Eemnes

Op 28 mei jl. heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met de nieuwbouw van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel.

Het Huis van Eemnes moet een centrale ontmoetingsplaats worden voor iedereen in Eemnes. De bibliotheek en de activiteiten die nu in De Hilt plaatsvinden verhuizen naar dit nieuwe gebouw, naast nieuwe activiteiten op gebied van sport, recreatie, zorg, educatie en welzijn.

Begin juni wordt een besluit genomen over de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Omwonenden en andere belanghebbenden worden geinformeerd over de bouwactiviteiten op de locatie. De aandachtspunten die door deelnemers aan het onderzoek in de open vragen zijn meegegeven, worden geanalyseerd, afgewogen en waar mogelijk meegenomen in de uitvoering.

Draagvlakonderzoek

In september 2013 kreeg de gemeente Eemnes opdracht van de gemeenteraad om de bibliotheek van Eemnes samen te voegen met De Hilt. Het doel was om een centrale ontmoetingsplaats te hebben waar inwoners terecht kunnen voor verschillende sport-, recreatie-, zorg-, educatie- en welzijnsactiviteiten. Ook was de inschatting dat met deze samenvoeging een besparing mogelijk is.

In 2016 besloot de gemeenteraad om hier een nieuw gebouw voor te laten bouwen, in plaats van het verbouwen van De Hilt. Er is toen gekeken naar verschillende plekken in Eemnes en uiteindelijk gekozen voor nieuwbouw aan de Noordersingel. Voordat de geplande nieuwbouw zou starten, wilde een meerderheid van de nieuwe gemeenteraad laten onderzoeken of er voldoende draagvlak was voor de plannen voor het Huis van Eemnes. Daarom liet de gemeente een draagvlakonderzoek doen onder een representatieve groep bewoners van Eemnes.

Een meerderheid van de deelnemers aan dit onderzoek heeft zich uitgesproken voor het concept van het Huis van Eemnes, voor de locatie Noordersingel en voor het voortzetten van de ontwikkeling van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel. In totaal hebben 1388 mensen hun vragenlijst ingestuurd. Dat is 55,6% van de mensen die de vragenlijst heeft ontvangen. De respons van 1388 zorgt met een betrouwbaarheid van 95% voor een foutmarge van maximaal 2.4%.

Lidmaatschap
Leden die hun lidmaatschap voor seizoen 2018/2019 op willen zeggen (of aangegeven hebben via het enqueteformulier dat zij dat zouden gaan doen) verzoeken wij voor 1 juni 2018 een email te sturen naar secretaris@voleem.nl. Bij voorbaat dank.
Uitslag draagvlakonderzoek Huis van Eemnes bekend

De uitslag van het draagvlakonderzoek naar nieuwbouw Huis van Eemnes is bekend. Een meerderheid van de deelnemers aan het draagvlakonderzoek met betrekking tot het Huis van Eemnes heeft zich uitgesproken voor het concept van het Huis van Eemnes, voor de locatie Noordersingel en voor het voortzetten van de ontwikkeling van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel!

Meer info: https://dehilt.nl/nieuws/uitslag-draagvlakonderzoek-huis-van-eemnes-bekend/

Voleem doet mee met de Rabo Clubkas Campagne!

Wij doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Amersfoort Eemland. De basisgedachte is dat leden van Rabobank Amersfoort Eemland bepalen welke clubs een bijdrage ontvangen.

Van 22 mei tot en met 11 juni kunnen leden van Rabobank Amersfoort Eemland hun stem uitbrengen op hun favoriete club via www.rabobank.nl/amersfoorteemland. In mei ontvangen alle leden van Rabobank Amersfoort Eemland een persoonlijke uitnodiging om te stemmen. Als alle stemmen zijn uitgebracht, wordt het totaal te verdelen bedrag gedeeld door het aantal stemmen en wordt de waarde per stem duidelijk. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de bijdrage voor een club.

Ben jij lid van Rabobank Amersfoort Eemland? Breng dan je stem uit op onze club. Elke stem is geld waard! Zie voor meer informatie en voorwaarden www.rabobank.nl/amersfoorteemland.