Welk lidmaatschap?

Iedereen vanaf 6 jaar kan volleyballen bij Voleem. Voor jeugd van 6 tot 12 is er Cool Moves Volley. Kijk voor meer informatie op de CMV Jeugd pagina. De jeugd vanaf 12 jaar speelt mee in de competitie en de senioren spelen competitie op verschillende niveaus. Je kan er ook voor kiezen om alleen recreatief te spelen.

Contributie

De contributiebedragen* voor het seizoen 2019-2020 zijn:

CMV jeugd:121
ABC Jeugd:191
Senioren:255
Recreanten:145
Club van 50:50

* De contributie is gekoppeld aan het team waarin je speelt.

De contributie inning vindt plaats binnen 1 maand na de Algemene Ledenvergadering (in het vierde kwartaal van elk jaar) en in de maand maart. Om extra kosten voor de vereniging te voorkomen vindt de contributie inning bij voorkeur plaats via een automatisch incasso. Vul hiervoor het aanmeldings- en incassoformulier in.

Gratis meetrainen

Wil je een keer komen kijken of volleybal vereniging Voleem ook wat voor jou is? Kom dan een keertje kijken op een trainingsavond! Alle trainingen zijn op dinsdagavond.

De CMV jeugd (van 6 t/m 12 jaar) traint van 18.00 tot 19.00 uur. Voor de trainingstijden van de A, B en C jeugd (vanaf 12 jaar), de seniorenteams en de recreanten kan je het beste kijken bij Teams.

Je mag twee keer gratis meetrainen als je je van te voren even aanmeldt via tc-RemoveThis@voleem.RemoveThis.nl, voor de jeugd via jc-RemoveThis@voleem.RemoveThis.nl en voor de recreanten via secretaris-RemoveThis@voleem.RemoveThis.nl.

De trainingen starten elk seizoen op de eerste dinsdag van de maand september.

Tenues

De CMV jeugd van Voleem krijgt voor de wedstrijddagen een shirt van de jeugdcommissie, de rest van de vereniging speelt in het officiële Voleem tenue van Mutasport.

Het Voleem tenue is blauw/zwart/wit en is verkrijgbaar in 2 modellen: een getailleerd damesmodel (maat XS t/m maat 5XL) en een herenmodel (maat XS t/m maat 5XL). Het wedstrijdshirt kost € 47.

Het tenue moet worden aangevuld met een zwart broekje.

Neem contact op met de secretaris secretaris-RemoveThis@voleem.RemoveThis.nl voor een rugnummer en verdere informatie over het passen en aankopen van een shirt.

Lid worden?

Spreekt volleybal vereniging Voleem je aan en denk je er over om lid te worden?

Download dan hier het Aanmeldings- en incassoformulier. Print dit formulier, vul het in en stuur het met een (digitale) pasfoto (voor op je spelerskaart) per email aan secretaris-RemoveThis@voleem.RemoveThis.nl. De pasfoto is voor de recreanten niet nodig.

Ziek melden?

Leden die om medische redenen gedurende een periode van minimaal 3 maanden niet kunnen deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden, komen in aanmerking voor restitutie van de over de inaktieve periode verschuldigde contributie, onder aftrek van de reeds door de vereniging gemaakte kosten.

Een verzoek om in aanmerking te komen voor vrijstelling dient door/namens het lid schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend. De regeling gaat in op de datum van ontvangst van het schriftelijke verzoek, met een terugwerkende kracht van maximaal 1 maand.

Zo spoedig mogelijk na de hervatting van de trainingen en/of wedstrijden dient de secretaris hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.

Wil je opzeggen?

Het lidmaatschap kan per 1 januari of 1 juli worden beeindigd. Hiertoe moet voor 1 december respectievelijk voor 1 juni schriftelijk of per e-mail bij de secretaris zijn opgezegd.